محصولات

زونکن مربعی A3

زونکن مربعی A3

زونکن مربعی A3 یکی از مناسبترین و بهترین کالاها جهت استفاده در بایگانی های بلند مدت می باشد ، چرا که تحمل وزن با...

مشاهده جزئیات
لبکج M1

لبکج M1

لبکج m1 با ابعاد مناسب امکان دسته بندی اوراق را برای شما فراهم می آورد .

مشاهده جزئیات
فایل باکس مقاوم مقوایی جهت استفاده برای مدارک غیر قابل پانچ

لبکج M2

لبکج m2 یکی از مناسبترین و بهترین کالاها جهت استفاده در بایگانی های بلند مدت می باشد ، چرا که تحمل وزن بالایی از...

مشاهده جزئیات
لبکج M3

لبکج M3

لبکج m3 از دوطرف دارای حلقه هست و به راحتی اوراق را قابل دسترس میکند.

مشاهده جزئیات
لبکج M4

لبکج M4

لبکج m4 یکی از مناسبترین و بهترین کالاها جهت استفاده در بایگانی های بلند مدت می باشد ، چرا که تحمل وزن بالایی از ...

مشاهده جزئیات
لبکج M5

لبکج M5

لبکج m5 یکی از مناسبترین و بهترین کالاها جهت استفاده در بایگانی های بلند مدت می باشد ، چرا که تحمل وزن بالایی از ...

مشاهده جزئیات
لبکج M6

لبکج M6

فایل باکسی که میتوان بسته به نوع قفسه و کمد های بایگانی و عمق قفسه اوراق رابه صورت افقی بایگانی کرد.

مشاهده جزئیات
لبکج M7

لبکج M7

لبکج m7 با ابعاد مناسب امکان دسته بندی اوراق را برای شما فراهم می آورد .

مشاهده جزئیات
لبکج m8

لبکج M8

لبکج m8 با ابعاد مناسب امکان دسته بندی اوراق را برای شما فراهم می آورد .

مشاهده جزئیات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵