لبکج M3

۲۴ شهریور ۱۴۰۱ 864 بازدید
لبکج M3
لبکج m3 از دوطرف دارای حلقه هست و به راحتی اوراق را قابل دسترس میکند.

استفاده از این محصول به دلیل کج حالت اوریب دوطرف این محصول می باشد که به نحوه بایگانی و دسترسی سریعتر این اسناد کمک میکند .

 

 

جدول اطلاعات