محصولات

کلاسور 2 حلقه

کلاسور 2 حلقه با ابعاد مناسب امکان دسته بندی اوراق را برای شما فراهم می آورد .

مشاهده جزئیات

کلاسور 4 حلقه

کلاسور 4 حلقه با ابعاد مناسب امکان دسته بندی اوراق را برای شما فراهم می آورد .

مشاهده جزئیات
پوشه بنددار

پوشه بنددار

پوشه بنددار با ابعاد مناسب امکان دسته بندی اوراق را برای شما فراهم می آورد .

مشاهده جزئیات

پوشه مقوائی

پوشه مقوائی با ابعاد مناسب امکان دسته بندی اوراق را برای شما فراهم می آورد.

مشاهده جزئیات
کاور

کاور شفاف

کاورهای مشمایی سایز A4

مشاهده جزئیات
۱ ۳ ۴ ۵